Zboží vyrobené na zakázku

Velké množství výrobků, které se nacházejí v naší nabídce, jsou výrobky vyráběné na zakázku.

Zboží označené „Zakázková výroba: ANO“ se vyrábí na zakázku na základě Vašich preferencí, které si navolíte v detailu produktu pomocí tlačítka KONFIGUROVAT. Můžete si navolit různé doplňkové komponenty, kříže, područky, kolečka, barvy, dezény aj.

  Pro výrobky, které se vyrábějí na zakázku platí jiná pravidla pro způsob platby, termíny dodání i případné odstoupení od smlouvy.

Platební podmínky pro zakázkové zboží 

Zakázkové zboží zadáváme do výroby až po přijetí platby. Rychlost platby má tedy vliv na termín dodání zboží. Možnosti plateb naleznete na stránce Doprava a platba.

Termíny dodání

U zboží, které se vyrábí na zakázku, uvádíme obvyklý termín dodání, který se může změnit.

Obvyklý termín dodání ovlivňuje také množství objednaného zboží. Uvedená dostupnost je pouze orientační a může se lišit v závislosti na výrobní kapacitě výrobce, nebo i období roku (obvykle delší dodací termíny jsou před Vánocemi, nebo o prázdninách, kdy probíhají celozávodní dovolené). 

Potřebujete-li dodat zboží do určitého data, kontaktujte nás prosím na tel.: 608 333 680, nebo e-mailu: sh@kvi.cz. Rádi Vám zjistíme, zda je Vámi požadovaný termín možný.
Děkujeme za pochopení.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy vždy

Podle aktuálního občanského zákoníku § 1837 (Nový občanský zákoník 2014) se jedná o následující případy smluv, od kterých nelze odstoupit:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (jedná se zejména o produkty s konfigurátorem-ve kterém si zákazník může zboží upravit),
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zboží, které je nutné speciálně upravit nebo vyrobit podle přání spotřebitele se týká zboží, které je na webu označeno jako „Zakázková výroba: ANO“.