Odstoupení od smlouvy

Rozhodli jste zboží vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným způsobem. Nejen písemně, ale také např. pomocí telefonu, zasláním e-mailu, přes chat na WhatsAppu apod.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy vždy

Podle aktuálního občanského zákoníku § 1837 (Nový občanský zákoník 2014) se jedná o následující případy smluv, od kterých nelze odstoupit:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, speciálně upravené nebo vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám (jedná se zejména o produkty s konfigurátorem-ve kterém si zákazník může zboží upravit),
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zboží, které je nutné speciálně upravit nebo vyrobit podle přání spotřebitele se týká zboží, které je na webu označeno jako „Zakázková výroba: ANO“.

Kde zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit v naší provozovně

K + V Interier s.r.o.

Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to písemným odstoupením od smlouvy (pomocí formuláře) a zasláním zboží na adresu:

K + V Interier s.r.o.

Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04 

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši provozovnu.

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Pro bližší informace navštivte naše obchodní podmínky, V. Odstoupení od smlouvy

Důležitý dokument ke stažení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 27.96 KB