Přihlášení Registrace

Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími příslušnými předpisy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost K + V Interier s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.kvi.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti K + V Interier s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení (případně název firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Veškerá osobní data, uvedená do objednávky slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží a pro potřeby účetnictví. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s nimi nebude jinak nakládáno a nebudou poskytnuta třetí osobě, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při nákupním procesu. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu (např. kvůli vyřízení reklamace 2-10 let je záruční doba), archivujeme je 10 let, jak nám to ukládají právní předpisy (např. zák. o účetnictví, zák. o DPH).

Společnost K + V Interier s.r.o. bude osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od jejich získání a z titulu našich oprávněných zájmů (pozáruční servis, dohledání objednaných dezénů, zlepšování služeb, aj.) dalších 10 let.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez poskytnutí požadovaných údajů nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Uzavřením kupní smlouvy nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, právo na jejich opravu (nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Dále má právo písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.